Statlig styring og regionalt handlingsrom i kompetansepolitikken

Erfaringer og potensial for forbedringer

KMD har gjennomført en kartlegging av statlig styring og regionalt handlingsrom i kompetansepolitikken. Tilgang på kompetent og relevant arbeidskraft i regionale arbeidsmarkeder blir trukket fram som en hovedutfordring for vekst og økt omstillingsevne. Kartleggingen har sett på samordning og arbeidsdeling i kompetansepolitikken både mellom nasjonalt og regionalt nivå og mellom sektorene. Rapporten viser at det er potensial for forbedringer i samarbeid og arbeidsdeling mellom viktige sektorer regionalt.