Statusrapport for handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Til innholdsfortegnelse

Forord

Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer ble lagt frem 23. september 2020. Handlingsplanen inneholder 18 tiltak innenfor områdene Dialog og møteplasser, Trygghet og sikkerhet, Kunnskap og kompetanse og Innsats utenfor Norge. Tiltakene er nærmere beskrevet i Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer 2020-2023 (regjeringen.no).

Denne rapporten gjør rede for status for tiltakene per 15. februar 2024. Per 15. februar 2024 er halvparten av tiltakene gjennomført. Den resterende halvparten er løpende tiltak.

Regjeringen har besluttet å utarbeide en ny handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Gjeldende handlingsplan videreføres frem til ny handlingsplan er på plass, innen utgangen av 2024.

Til forsiden