St.meld. nr. 1 (2000-2001)

Nasjonalbudsjettet 2001

Nasjonalbudsjettet 2001

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no