St.meld. nr. 1 (2000-2001)

Nasjonalbudsjettet 2001

Nasjonalbudsjettet 2001

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget