St.meld. nr. 10 (2001-2002)

Teknologirådet

Teknologirådet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget