St.meld. nr. 11 (2000-2001)

Om forholdet mellom embetsverket, departementenes politiske ledelse og andre samfunnsaktører

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget