St.meld. nr. 12 (1997-98)

Kredittmeldinga 1996

Kredittmeldinga 1996

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget