St.meld. nr. 12 (1997-98)

Kredittmeldinga 1996

Kredittmeldinga 1996

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no