St.meld. nr. 12 (2008-2009)

En gledelig begivenhet

En gledelig begivenhet — Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget