St.meld. nr. 12 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

En gledelig begivenhet

En gledelig begivenhet — Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no