St.meld. nr. 15 (2002-2003)

Statlege utval, styre og råd mv. 1. januar - 31. desember 2001

Statlege utval, styre og råd mv. 1. januar - 31. desember 2001

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget