St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet

Les dokumentet

Veien til et mindre sårbart samfunn

Følg meldingen videre på www.stortinget.no