St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet

Les dokumentet

Veien til et mindre sårbart samfunn

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget