St.meld. nr. 18 (2000-2001)

Salg av eiendommer og fremtidige statlige investeringer i Pilestredet Park

Salg av eiendommer og fremtidige statlige investeringer i Pilestredet Park

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget