St.meld. nr. 18 (2000-2001)

Salg av eiendommer og fremtidige statlige investeringer i Pilestredet Park

Salg av eiendommer og fremtidige statlige investeringer i Pilestredet Park

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no