Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 19 (2002-2003)

En verden av muligheter

En verden av muligheter

Les dokumentet

– globaliseringens tidsalder og dens utfordringer

Følg meldingen på Stortinget