St.meld. nr. 2 (2001-2002)

Revidert nasjonalbudsjett 2002

Til innholdsfortegnelse

5 Oversikt over bokser

Kapittel 2De økonomiske utsiktene
Boks 2.1Endringer i anslagene for den økonomiske utviklingen i 2001 og 2002
Boks 2.2Renteframskrivinger
Boks 2.3Utviklingen i kronekursen og konkurranseevnen
Kapittel 3Den økonomiske politikken
Boks 3.1Bruken av budsjettregler i enkelte andre land
Boks 3.2Den strukturelle budsjettbalansen
Boks 3.3Pensjonsbyrden
Boks 3.4Forskrift om pengepolitikken
Til forsiden