St.meld. nr. 2 (2001-2002)

Revidert nasjonalbudsjett 2002

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tiltråding fra Finansdepartementet av 7. mai 2002 om Revidert nasjonalbudsjett 2002 blir sendt Stortinget.

Til forsiden