St.meld. nr. 25 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Om samarbeidet i NATO i 2007

Om samarbeidet i NATO i 2007

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no