St.meld. nr. 28 (2003-2004)

Om søskenmoderasjon i foreldrebetalingen m.m.

Om søskenmoderasjon i foreldrebetalingen m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget