St.meld. nr. 3 (2004-2005)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no