St.meld. nr. 32 (2004-2005)

Om flytting av Luftfartstilsynet til Bodø

Om flytting av Luftfartstilsynet til Bodø

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no