St.meld. nr. 33 (2004-2005)

Fiskefartøyet «Utvik Seniors» forlis 17. februar 1978

Fiskefartøyet «Utvik Seniors» forlis 17. februar 1978

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget