St.meld. nr. 34 (2002-2003)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2002

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2002

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget