St.meld. nr. 34 (2002-2003)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2002

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2002

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no