St.meld. nr. 36 (2002-2003)

Noregs deltaking i Europarådet i 2002

Til innhaldsliste

Tilråing

Utanriksdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Utanriksdepartementet av 23. mai 2003 om Noregs deltaking i Europarådet i 2002 blir send Stortinget.

Til forsida