St.meld. nr. 37 (2008-2009)

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Miljøverndepartementet

tilrår:

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 8. mai 2009 om Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan) blir sendt Stortinget.

Til forsiden