St.meld. nr. 37 (2008-2009)

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan)

Til innholdsfortegnelse

3 Forurensningsindikatorer det måles/ønskes målt på og hvor prøvene tas/anbefales og bli tatt (sediment/biota)

Figur 3.1 

Figur 3.1

Til forsiden