St.meld. nr. 45 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2004 og fisket etter avtalane i 2002 og 2003

Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2004 og fisket etter avtalane i 2002 og 2003

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no