St.meld. nr. 48 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om NSB BAs virksomhet 2001-2003

Om NSB BAs virksomhet 2001-2003

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no