St.meld. nr. 49 (2003-2004)

Mangfold gjennom inkludering og deltakelse

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004 om Mangfold gjennom inkludering og deltakelse – Ansvar og frihet blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside