St.meld. nr. 52 (2000-2001)

Etterforsking av seksuelle overgrep mot barn

Etterforsking av seksuelle overgrep mot barn

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no