St.meld. nr. 6 (2007-2008)

NRK-plakaten— «Noe for alle. Alltid»

Til innhaldsliste

2 Høyringsinstansar

Alle høyringssvara er tilgjengelege i fulltekst på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing---Allmennkringkastingsplakat-for-/Horingsuttalelser/Horingsuttalelser.html?id=469820

 • Departementene

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Annonsørforeningen – ANFO

 • A-pressen ASA

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • BONO

 • Canal Digital Norge AS

 • Canal+ Norge

 • Deltasenteret

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Fagpresses Forening

 • Den norske Forfatterforening

 • Den norske Forleggerforening

 • Den norske kirke

 • Det norske Arbeiderparti

 • Det teologiske Menighetsfakultet

 • Døves Video

 • Edda Media

 • Elektro- og Elektronikkbransjen

 • Familie & Medier

 • FONO

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Fremskrittspartiet

 • Frivillighet Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Get

 • GRAFILL

 • GRAMART

 • GRAMO

 • Handelshøyskolen, BI

 • Human-Etisk Forbund

 • Høgskulen i Volda

 • Høyre

 • IFPI-Norge

 • IKT-Norge

 • Institusjonen Fritt Ord

 • Institutt for informasjons- og medievitenskap

 • Institutt for journalistikk

 • Institutt for medier og kommunikasjon

 • Institutt for samfunnsøkonomi

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kanal24 Norge AS

 • Konkurransetilsynet

 • Kontaktutvalget mellom innvandrebefolkningen og myndighetene

 • Kopinor

 • Kreativt Forum

 • Kringkastingsringen

 • Kristelig folkeparti

 • KS

 • Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

 • Landsorganisasjonen

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • LINO – forvaltningsorganisasjonen

 • Lytterforeningen for klassisk musikk

 • Magasin- og Ukepresseforeningen

 • Markedsrådet

 • MediaNordix AS

 • Mediebedriftens Landsforening

 • Medietilsynet

 • Modern Times Group AB

 • MTV Networks

 • Musikernes Fellesorganisasjon

 • Nera AS

 • Nokia Norge AS

 • NOPA

 • Noregs Mållag

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Handelshøyskole, Bergen

 • Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Norges Markedsføringsforbund

 • Norges Televisjon AS

 • Norkring AS

 • Norsk Artistforbund

 • Norsk Aller AS

 • Norsk filmfond

 • Norsk filmforbund

 • Norsk filminstitutt

 • Norsk forbund for Lokal-TV

 • Norsk IP-TV forbund

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kabel-TV forbund

 • Norsk kulturråd

 • Norsk Lokalradioforbund

 • Norsk Medieforskerlag

 • Norsk Oversetterforening

 • Norsk PEN

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Norsk Teater- og Orkesterforening

 • Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening

 • Norske Dramatikeres Forbund

 • Norske film- og TV-produsenters forening

 • Norske Filmbyråers Forening

 • Norske Filmregissører

 • Norske Kveners Forbund

 • NORWACO

 • NRK AS

 • NTB AS

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • P4 Radio Hele Norge

 • Post- og teletilsynet

 • Radio 2 Digital AS

 • Riksmålsforbundet

 • Riksrevisjonen

 • RiksTV

 • Sametinget

 • Samisk Kunstnerråd

 • Schibsted ASA

 • Senter for medieøkonomi, BI

 • Senterpartiet

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Språkrådet

 • Telenor ASA

 • Telenor Broadcast AS

 • Teleplan AS

 • TONO

 • TV 2 AS

 • TV 3 AS

 • TV 4 – Nordisk Televisjon AS

 • TVNorge AS

 • Uavhengige Avisers Forening

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Universitetet i Trondheim, NTNU

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utdanningsgruppens hovedorganisasjon

 • Venstre

 • Viasat AS

 • Videobransjens Felleskontor

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Åpen kanal

 • 21 st v/Odd A Røed

 • AB Kirken

 • Abu Al-Fadel Islamisk Kultursenter

 • Adventistsamfunn,Syvendedags adventister, Vestnorske distrikt

 • Afghanske Islamiske Kultur og Integreringssenter i Buskerud

 • Agapekirka

 • Ahl o`Beat Center

 • Albansk Islamsk Kultursenter

 • Al-Gadir islamske senter i Østfold

 • Al-Ghadir Islamske Kulturforening

 • Al-Huda kultursenter

 • Alive Church

 • Al-Noor Islamic Centre

 • Alnor Senter

 • Al-Rahma Islamic Center

 • Al-Redha Islamic Center

 • Alt som er

 • Alvdal Pinsemenighet

 • Ananda Marga Pracaraka Samgha Norge

 • Anatolian Alevi-Bektashi Trossamfunn

 • Anjman Falh-ul Muslemin

 • Anjuman Falah-ul-Muslimeen

 • Anjuman Islahul Muslemeen of Rogaland

 • Anjuman Muslemin

 • Anjuman-E-Hussaini

 • Anjuman-E-Islahul Muslimeen of Drammen

 • Anjuman-E-Islahul-Muslimeen of Oslo

 • Arctic Kirken Hammerfest

 • Aremark Pinsemenighet

 • Arkaden Pinsemenighet v/Nils Petter Karlsen

 • Arken Davanger Menighet

 • Asker Pinsemenighet

 • Asker Somaliske Muslimske Samfunn

 • Askim Frie Misjonsmenighet

 • Askøy Frimenighet

 • Aukes venner

 • Badar Islamsk Kultursenter (BIKS)

 • Baha'i samfunnet i Norge, Oslo

 • Bahá'i, Sandnes

 • Bahá'i, Sola

 • Bahá'i, Stavanger

 • Bazm-e Naqshband

 • Bazme Tolue Islam

 • Bergen Hindu Sabha

 • Bergen Moske

 • Bergenskirken

 • Berger Pinsemenighet

 • Betania Eidskog

 • Betania Pinsemenighet

 • Betania Pinsemenighet Øyfjell

 • Betel menighetssenter

 • Betel Pinsemenigheten (Jevnaker, Geithus, Nittedal, Seljord)

 • Betesda Pinsemenighet (Notodden, Skien)

 • Betesda Pinsemenighet

 • Bifrost

 • Bilal Moske Islamsk kulturforening

 • Biri Pinsemenighet

 • Bjerka pinsemenighet

 • Bjørnør pinsemenighet

 • Buddha"s Light International Association

 • Buddhistforbundet

 • Buskerud og Vestfold muslimsk trossamfunnet

 • Bydels-Kirken Filadelfia, Søndre Nordstrand

 • Bygdene for Kristus

 • Bykirken

 • Bærum Tyrkiske Islamske forening

 • BærumsKirken

 • Bø Pinsemenighet

 • Center Rahma

 • Central Jam-e-Mosque World Islamic Mission, Norway

 • Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat Norway

 • Chaitanya misjonen

 • Darusselam Islamsk kultur forening

 • Den Allevitiske Trossamfunn i Norge

 • Den Bulgarske Ortodokse Menighet i Norge - St. Kirill og Metodij

 • Den eritreiske koptiske kirke i Norge

 • Den Etiopisk Ortodokse Tewahido Medhane-Alem kirke i Stavanger

 • Den Etiopiske Ortodokse Kirke i Norge

 • Den Evangelisk Lutherske Bekjennelse

 • Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Alta, Arendal, Birkeland Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Songe, Tromsø, Valle)

 • Den Finländska Evangelisk-Lutherske Forsamlingen i Norge

 • Den Frie Evangeliske Forsamling (Bergen, Drammen, Oslo, Kleppe, Kopervik, Moss, Nedstrand, Sarpsborg, Skudeneshavn, Stavanger, Sør-Audnedal, Vedavågen, Åkrehamn, Åseral)

 • Den Frie Evangeliske Forsamling Betania (Arendal, Fitjar, Grimstad, Kristiansand, Lyngdal, Spangereid)

 • Den Frie Evangeliske Forsamling Betel (Harestua, Svennevik, Volda)

 • Den Frie Evangeliske Forsamling Betesda

 • Den Frie Evangeliske Forsamling Ebeneser

 • Den Frie Evangeliske Forsamling Eben-Eser

 • Den Frie Evangeliske Forsamling Salem

 • Den Frie Evangeliske Forsamling, Sion

 • Den Hellige Oppstandelses Stift - AOCCE

 • Den Internasjonale Baptistkirke

 • Den Iranske Kristne Menighet

 • Den islamske forening (Fredrikstad, Tønsberg)

 • Den Islamske Kurdiske Forening (Drammen, Oslo)

 • Den Islandske Lutherske-Evangeliske Menigheten i Norge

 • Den Katolske kirke (Midt-Norge, Nord-Norge)

 • Den Kristelige Menighet

 • Den Levende Vann Menigheten

 • Den Lutherske Bekjennelseskirke (Avaldsnes, Ålgård)

 • Den lutherske kirke i Norge

 • Den Lutherske menighet Sandnes

 • Den nordisk katolske kirke i Norge

 • Den Norske Sotozen Buddhist Orden

 • Den Nyapostoliske Kirke

 • Den ortodokse kirke i Norge - Hellige Nikolai menighet

 • Den rumenske Ortodokse menighet i Norge

 • Den Russiske Ortodokse kirke, Hafrsfjord

 • Den russiske Ortodokse kirke (Moskvapatriarkatet) - Den Apostel-like fyrstinne hellige Olga Menighet

 • Den Russisk-ortodokse katakombekirke

 • Den Tyrkisk Islamske Union

 • Den Vietnamesiske buddhistforening, Stavanger

 • Den Vietnamesiske Buddhistforening i Trondheim

 • Den vietnamesiske evangelistmenigheten i Oslo

 • Det albansk kultur og trossamfunn i Norge, Drammen

 • Det albanske kultur- og trossamfunn i Østfold

 • Det Almindelige Lutherske Samfund

 • Det Almindelige Samfund

 • Det Evangeliske Trossamfunn

 • Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

 • Det Høyeste Gode

 • Det Islamiske kultursenter Oppland

 • Det Islamiske senter på Gjøvik

 • Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina

 • Det Islamske Forbundet

 • Det Islamske Kultur Senter (Drammen, Nedre Eiker, Stavanger)

 • Det Islamske Kurdiske Forbundet (DIKFO)

 • Det Islamske samband i Bergen

 • Det Marokkanske kultursamfunn

 • Det Mosaiske trossamfunn

 • Det muslimske kultursenter i Aust-Agder

 • Det Norske Baptistsamfunn (Arendal, Hammerfest, Haugesund, Honningsvåg, Lillesand, Risør, Røyneberg, Sola, Stabekk, Stavanger, Tvedestrand, Ålgård)

 • Det Norske Dhammakaya Samfunn

 • Det Norske Misjonsforbund (Arendal, Bjorbekk, Egersund, Froland, Grimstad, Haugesund, Kverneland, Oslo, Stavanger)

 • Det Norske Åsatrusamfunn

 • Det Serbiske Ortodokse Kirkesamfunn i Norge - Hellige Vasilije Ostroski

 • Det Somaliske Samarbeidssenteret i Norge

 • Det Talte Ord

 • Det Vietnamesiske Buddhist & Kultursenter i Østfold

 • Diamantveibuddhisme Karma Kagyulinjen (DKKL)

 • Dolva Pinsemenighet

 • Drammen Hindu Kultursenter

 • Drammen Kristne Senter

 • Drammen Vineyard Kristne Fellesskap

 • Eben Ezer

 • Eelam Tamilar Sangam Trondheim

 • Elihumenigheten, Tolvsrød

 • Elihu-menigheten, Levanger

 • Elverum Islamic Cultural Centre

 • Eritreisk Ortodoks Menighet i Rogaland

 • Evangeliehuset, Åsgreina

 • Evangeliekirken Arendal

 • Evangeliekirken Saron Roa

 • Evangeliekirken Østerbo

 • Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Norwegen

 • Evangelismos Tis Theotokoy

 • Falah-ul-muslimeen i Nord Rogaland

 • Familiekirken

 • Farshuset

 • Farsund Bibelsenter

 • Felleskapskirken i Åsane

 • Fellesskapskyrkja Sandane

 • Fenstad Pinsemenighet

 • Finnsnes Muslim Community

 • Flekkefjord Pinsemenighet

 • Fokuskirken

 • Folkereligionen

 • Folkets Drøm

 • Foreningen Forn Sed

 • Forsamlingen Jesu Liv

 • Fosen kristne senter

 • Foursquare Gospel Church i Norge

 • Fredskirken

 • Frekhaug Bibelsenter

 • Frelsesarmeen

 • Friends - din menighet

 • Frihetskirken

 • Fræna Pinsemenighet

 • Frøya og Hitra pinsemenighet

 • Full Gospel Church i Norge

 • Førde islamske senter

 • Førde Pinsemenighet

 • Ghousia Muslim Society

 • Gjøvik pinsemenighet

 • Grenland Kristne Senter

 • Grue Pinsemenighet, Postboks 116, 2261 Kirkenær

 • Guds Frie Menighet på Nakkerud

 • Guds Lam Kirke/Gospel Thrust International

 • Guds Menighet Vegårshei

 • Guds menighet Ørsnes

 • Guds Verdensvide Kirke

 • Gujarati Cultural Club

 • Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji

 • Halden Islamske Forening

 • Harstad Kristne Senter

 • Hattfjelldal pinsemenighet

 • Hedmark islamsk kultursenter

 • Hedmark Misjonsenter, v/Egil Sætrang

 • Heidal pinsemenighet

 • Hellige Demetrios av Tessaloniki

 • Hellige Trifon menighet

 • Hellodatgirku Sion

 • Hindu foreningen i Trondheim

 • Hindu Sanatan Mandir

 • Hindu Tempelet i Norge (HTN)

 • Hindu trossamfunn i Rogaland

 • Hof Pinsemenighet

 • Hoi Thanh Tin Lanh Sandnes

 • Horten Islams Senter

 • House of Life International Deliverance Ministries

 • Human-Etisk Forbund, Oslo

 • Humanetisk Forbund, Arendal

 • Hurum Pinsemenighet Klippen

 • Håpet

 • Håpet Omsorgsmenighet i Bergen

 • Ibestad Pinsemenighet

 • Iglesia de Christo

 • Iglesia Internacional Remanente, Noruega

 • Iglesia Ni Cristo-Kristi Menighet

 • Iglesia Palabras de Poder - Ordets Kraft Menighet

 • IGM Bibelsenter

 • Imam Bediuzzeman Camii

 • Imam mehdi centre

 • Indremisjonskirken Åsane (IM-Kirken Åsane)

 • International Akhand Kirtan Jatha

 • International Christian Fellowship

 • International Victory Fellowship

 • Intro

 • Irakisk trossamfunn

 • Islamic Co-operasjon Trøndelag

 • Islamic Cultural Centre Norway

 • Islamic Organization Jamaat-E-Ahl-E Sunnat Drammen

 • Islamic Preaching Institute

 • Islamic Solidarity Society

 • Islamisk kultursenter i Gjøvik

 • Islams Ahmadiyya-menighet

 • Islamsk Anatolia Bektashi Trossamfunn

 • Islams Ahmadiyya-menighet

 • Islamsk kultursenter

 • Islamsk Senter (Nord-Norge, Oslo, Vestfold)

 • Islamske Kultur Sentrum i Oslo

 • Islamske opplæringssenter i Rogaland

 • Jamia Islamia

 • Jehovas Vitner (Arendal, Grimstad, Lillesand, Risør, Ytre Enebakk)

 • Jesu Kristi Hus

 • Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige (Arendal, Evje Haugesund, Oslo, Stavanger)

 • Jesu venner

 • Jesu Venner Håpets Vei

 • Jesus Church (Bodø, Oslo)

 • Jesus is Lord Worldwide Ministries

 • Jesushuset

 • Jesuskirka Tromsø

 • Josva kirken

 • Jæren Kristne Senter

 • Karasjok Pinsemenighet

 • Karmøy Apostoliske Menighet

 • Kilden Fri Evangelisk Menighet i Åsane

 • Kirken av Guds nåde (Kristiansand, Stavanger)

 • Kirken av Guds Nåde i Stavanger

 • Kirken i Dalen

 • Klippen pinsemenighet

 • Kløfta Pinsemenighet

 • Kongsberg Bibelsenter

 • Kongsberg Moske

 • Kongsvinger Bibelsenter

 • Kosmologisk Livstro

 • Kraftverket

 • Kristensamfundet

 • Kristensamfunnet

 • Kristent Felleskap (Bergen, Bømlo, Harstad, Lyngdal, Nordhordland, Osterøy, Skien, Sotra/Øygarden, Stord, Tromsø, Trondheim, Vesterålen, Vestfold)

 • Kristi Forsamling

 • Kristi Menighet (Bergen, Fredrikstad, Halden, Sandnes)

 • Kristi Menighet Betel Nærsnes

 • Kristi Samfunn

 • Kristi Åpenbaringsmenighet, Den Russisk-ortodokse kirke (Moskvapatriarkatet)

 • Kristkirken (Bergen, Tananger, Ålgård)

 • Kristkyrkja (Førde, Stord)

 • Kviteseid Pinsemenighet

 • Lardal Pinsemenighet

 • Levende Ord Bibelsenter Bergen

 • Levende ord (Grenland, Kristiansand, Nordfjord)

 • Lillehammer pinsemenighet

 • Lillestrøm Pinsemenighet

 • Lista Pinsemenighet Zion

 • Livets senter Lillehammer

 • Living Word Bible Center

 • Lokalt Åndelig Råd for Bah"ier

 • Lyngdal Pinsemenighet, Filadelfiakirken

 • Maran Ata Menigheten (Oslo, Vest-Telemark)

 • Marokkansk Trossamfunn

 • Masjid Bilal

 • Masjid Elsalam i Nord Rogaland

 • Masjid-E Quba Ahl-E Sunnat Asker

 • Menigheten Antiokia

 • Menigheten Apostolisk Tro (Stavanger, Tromsø)

 • Menigheten Arena

 • Menigheten Arken

 • Menigheten Betania Bjerke

 • Menigheten Betel, Rælingen

 • Menigheten Eben Eser-Fammestad

 • Menigheten Elim Jessheim

 • Menigheten Framtid og håp

 • Menigheten Galatia/ALJC

 • Menigheten Håpet

 • Menigheten i Betania, Østby

 • Menigheten i Nesttunbrekka 64

 • Menigheten Karisma Senter

 • Menigheten Kristen Tjeneste

 • Menigheten Livets Kilde

 • Menigheten Noas Ark

 • Menigheten Norge for Kristus

 • Menigheten Nytt liv fellesskap

 • Menigheten Nytt Livs Senter

 • Menigheten Salem Oslo

 • Menigheten Salem Åros

 • Menigheten Samfundet, Egersund

 • Menigheten Samfunnet, Kristiansand

 • Menigheten Saron Livets Ord Bibelsenter

 • Menigheten Sentrum

 • Menigheten Siloa

 • Menigheten Sion (Blomsterdalen, Ellingsøy, Sandane, Voss)

 • Menigheten Vineyard Kristne Fellesskap

 • Menigheten Vintreet

 • Menigheten Zion

 • Menigheten Zoar Nappane

 • Metodistkirken i Norge (Arendal, Hammerfest, Oslo)

 • Minhaj-ul-Quran International Norway

 • MisjonsCompagniet

 • Mo pinsemenighet

 • Modum Pinsemenighet

 • Molde Hinduistiske trossamfunn

 • Moss Bibelsenter

 • Muhiban-E-Ahlil Bait Centre

 • Mulimsk kultursenter, Askim

 • Muslim Culture Center, Sarpsborg

 • Muslim Forum Sandnes

 • Muslim Society Trondheim

 • Muslimsk Kultursenter Ski

 • Muslimsk Senter Furuset Oslo Norway

 • Muslimsk trossamfunn Nord-Trøndelag

 • Muslimske trossamfunnet i Agderfylkene

 • Namsos Pinsemenighet

 • Nes Pinsemenighet

 • Nettverkskirken

 • New Life Ålesund Bibel og Misjonssenter

 • Nichiren Shoushu Norge

 • Norges Hindu Kultur Senter

 • Norway Tamil Christian Fellowship

 • Notodden Pinsemenighet, Betania

 • Nytt liv bibelsenter

 • Nytt Liv, Lonevåg

 • Oasen Bibelsenter

 • Oasen Menighet

 • Odins Ætlinger

 • OMSIN, Oromisk muslimsk samfunn i Norge

 • Oppdal kristne senter

 • Oppegård Holy Philosophic Fraction (OHPF)

 • Oromo Evangeliske kirke i Oslo

 • Oslo 3. Baptistsamfunn

 • Oslo Katolske bispedømme

 • Oslo Kristne Senter

 • Osterøy Pinsemenighet Sion

 • Paktens Ark v/Steinar Wold

 • Pinsekirken (Bærum, Elverum, Filadelfia Florø, Filadelfia Kongsvinger, Heimdal, Nesodden, Betel Nøtterøy, Skåla, Slemmestad, Sola, 4U Stavanger, Stokmarknes)

 • Pinsekirken Tabernaklet (Bergen, Skien)

 • Pinsekyrkja Eben Eser

 • PinsemenighetenTabernaklet (Haugesund, Vaksdal)

 • Pinsemenighet Salen

 • Pinsemenigheten "Zion"

 • Pinsemenigheten Betania (Austmarka, Bergen, Borhaug, Borgenhaugen, Fauske, Foldrøyhamn, Gamle Fredrikstad, Hauge i Dalane, Isdalstø, Kristiansund, Larvik, Mjøndalen, Rakkestad, Stathelle, Vinstra, Ål

 • Pinsemenigheten Betel (Brønnøysund, Dal, Flatdal, Frekhaug, Gjerstad, Haga, Haram, Hjartdal, Hommersåk, Lofoten, Lunde, Mosjøen, Nærbø, Porsgrun, Sletta, Stranda, Tana, Tofte, Trondheim, Skogbygda, Ytre Enebakk

 • Pinsemenigheten Betesda Tverrelvdalen

 • Pinsemenigheten Eben Eser

 • Pinsemenigheten Eben/Ezer

 • Pinsemenigheten Elim (Ballangen, Evje, Kragerø)

 • Pinsemenigheten Evangeliehuset (Egersund, Porsgrunn)

 • Pinsemenigheten Evangeliesalen

 • Pinsemenigheten Evangeliesalen Berøa

 • Pinsemenigheten Filadelfia (Alta, Arendal, Askim, Auklandshamn, Bodø, Dalen, Drammen, Eydehavn, Fevik, Finnsnes, Kolbotn, Rælingen, Fredrikstad, Gardvik, Grimstad, Grua, Hamar, Hammerfest, Holmestrand, Hønefoss, Kristiansand, Lena, Lillesand, Løken, Mandal, Manger, Moss, Mysen, Odda, Orkanger, Oslo, Sarpsborg, Stryn, Stadlandet, Storsteinnes, Sykkylven, Tonstad, Tromsø, Trysil, Tvedestrand, Ulefoss, Ulsteinvik, Vadsø, Varteig, Vennesla, Ørje)

 • Pinsemenigheten Håpet

 • Pinsemenigheten i Filadelfia Kolbotn

 • Pinsemenigheten i Skiptvet

 • Pinsemenigheten Kilden Rauma

 • Pinsemenigheten Klippen (Aukra, Bergen, Bremnes, Bykle, Risør, Sandnes)

 • Pinsemenigheten Salem (Jaren, Jevnaker, Langevåg, Lørenskog, Sandefjord, Sauda, Skudenshavn, Sortland)

 • Pinsemenigheten Salen (Halden, Skjeberg, Åkrehamn)

 • Pinsemenigheten Saron (Langsund, Hokksund, Straume)

 • Pinsemenigheten Sentrum Kirken

 • Pinsemenigheten Sion (Båtsfjord, Fagernes, Flatdal, Gurskøy, Harstad, Herre, Skjeberg, Lund, Luster, Molde, Neslandsvatn, Neverdal, Sellebakk, Sørarnøy, Trondheim, Verdal, Værøy)

 • Porsanger Pinsemenighet

 • ProAktiv

 • Profeten Elias Venner

 • På rett vei

 • Redeemed Christian Church of God

 • Regnbuen Kristne Fellesskap

 • Rhema Misjonsmenighet

 • Ringsaker pinsemenighet

 • Rogaland Islamske Fellesforening

 • Rogaland Muslim Society

 • Rukkedalen og Nes Pinsemenighet

 • Røros og omegn pinsemenighet

 • Råde Pinsemenighet, Sion

 • Salem, Den frie evangeliske forsamling

 • Salten bibelsenter

 • Sanatan Mandir Sabha, Norway, avd. Drammen

 • Sand Pinsemenighet

 • Sandefjord islamsk senter

 • Sandsli Menighet

 • Sannhetens Ord Bibelsenter

 • Saron Groruddalen Pinsemenighet

 • Scandinavia Chinese Christian Church in Oslo

 • Senterkirken Eiker

 • Sentermenigheten

 • Sentrumkirken

 • Sentrumkirken Ringerike

 • Sentrumskirka Betel

 • Sion Evangeliske Menighet – Bergen

 • Sion-kyrkja Seljord

 • Siri Guru Nanak Niwas

 • Ski pinsemenighet Salen

 • Skjærgårds kirka

 • Slettås og Osen Pinsemenighet

 • Smyrna Menigeheten (Larvik, Svarstad)

 • Smyrna Pinsemenighet (Kirkenes, Narvik)

 • Sogn og Fjordane Kristne Senter

 • Sosialhumanistene

 • St.Franciskus menighet

 • St.Johannes Menighet

 • St.Michael ortodokse menighet i Bergen

 • Stavanger International Church

 • Steinkjer Bibelsenter

 • Stord Bibelsenter

 • Stord Islamske Kultursenter

 • Stord og Fitjar Pinsemenighet

 • Strand pinsemenighet, Klippen

 • Svenska Margaretaförsamlingen

 • Syvendags-adventistsamfunnet (Alta, Arendal, Hammerfest, Kirkenes, Kvaløysletta, Røyse, Vadsø)

 • Søndre Nordstrand Muslimske Senter

 • Sørlandskirken

 • Tauheed Islamic Centre

 • Tawfiiq Islamisk Senter

 • Telemark Islamsk forening i Skien

 • Telemark Islamsk Trossamfunn

 • Thai Buddhistforening

 • The American Lutheral Congeration

 • The Anglican Chaplaincy in Norway

 • The Apostolic Church International, Norway

 • The Christian Faith gospel Church

 • The church of Pentecost International, Norway

 • The Islamic Culture Society Buskerud & Vestfold

 • The Islamic Movement

 • The Muslim Association of Rogaland

 • The river

 • The Way

 • Troens Fellesskap

 • Troens Liv Bibelsenter

 • Troens Ord (Karmøy, Trøgstad)

 • Troens Senter

 • Trossamfunn

 • Trossamfunnet Konkordia

 • Trossamfunnet Ålesund Jamii – Islamsk Senter v/Refak Ghazi

 • Trøgstad Pinsemenighet

 • Tsjetsjensk Islamsk Kultursenter Dajmochk

 • Tynset Pinsemenighet

 • Tyrkisk Islamsk Ungdomsforening

 • Tønsberg pinsekirke Betania

 • Ulsteinvik Bibelsenter

 • Unitarforbundet (Den norske unitarkirke)

 • Vahlsfjord pinsemenighet

 • Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap

 • Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap

 • Vallset Pinsemenighet, v/Bjørn E. Frislie

 • Vanylven pinsemenighet

 • Veggli og Uvdal Pinsemenighet

 • Vennenes samfunn Kvekerne

 • Vennenes samfunn Kvekerne

 • Vestby Pinsemenighet

 • Vesterålen bibelsenter

 • Vest-Telemark Muslimske trossamfunn

 • Victorious Faith Ministries International

 • Victory Familie Menighet

 • Vikna Pinsemenighet

 • Vineyard Kristne Fellesskap (Kristiansand, Larvik, Oslo, Sykkylven, Trondheim)

 • Vinje Pinsemenighet

 • Visjonskirken

 • Værøy pinsekirke

 • Waqf Nordmøre

 • Yari Trossamfunn

 • Yewongel Brehan Church

 • Zen Fredrikstad

 • Zoékirka

 • Zoékirken

 • Østfold tyrkiske muslimers trossamfunn

 • Øyer Pinsemenighet

 • Ålesund Kristne Senter

 • Ålesund Pinsemenighet

 • Årnes Pinsemenighet, Betania

 • Åsnes Pinsemenighet, Flisa

Til forsida av dokumentet