St.meld. nr. 8 (1997-98)

Årsmelding for Datatilsynet 1996

Årsmelding for Datatilsynet 1996

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget