St.meld. nr. 8 (1997-98)

Årsmelding for Datatilsynet 1996

Årsmelding for Datatilsynet 1996

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no