St.meld. nr. 8 (2008-2009)

Om menn, mannsroller og likestilling

Til innhaldsliste

Tilråing

Barne- og likestillingsdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet av 12. desember 2008 om menn, manns­roller og likestilling blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet