St.prp. nr. 1 (1999-2000)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 2000.

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 2000.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget