St.prp. nr. 1 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 2001

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 2001

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget