St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Oversikt over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag

For budsjetterminen 2003 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet Utgiftskapitler: 1-2, 1500-1595, 2445, 2470 og 2541-2543 Inntektskapitler: 4500-4595, 5445-5446, 5470, 5607 og 5704-5705

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget