St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet Utgiftskapittel: 1–2, 1500–1582, 2445 og 2470 Inntektskapittel: 4510–4550, 5445–5446, 5470 og 5607

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget