St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Olje- og energidepartementet Utgiftskapitler: 1800–1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2006

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget