St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2008
Utgiftskapitler: 1800–1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2006

Følg proposisjonen på Stortinget