St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

2 Oversikt over forslag til inntekter til Svalbard som inngår i statsbudsjettet for 2008

(i 1000 kr)

Kap.

post

Rekneskap 2006

Saldert budsjett 2007

Forslag 2008

Fornyings- og administrasjons­departementet

24451

24

Statsbygg, leigeinntekter

43 329

42 818

42 972

3451

01

Justisdepartementet

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

104

88

100

Sum

43 433

42 906

43 072

1 Husleige i form av avkastning på kapital (Investeringar med Statsbyggs fullmaktsmidlar på Svalbard).

Til forsida