St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

3 Kart over Svalbard

Figur 3.1 Kart over Svalbard

Figur 3.1 Kart over Svalbard

Til forsida