St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om bestillingsfullmakt for budsjetterminen 2008

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Justisdepartementet i 2008 kan bestille varer for inntil kr 3 mill. ut over den totale løyvinga som er gitt under kap. 5, post 01 på svalbardbudsjettet.

Til forsida