St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om meirinntektsfullmakt for budsjetterminen 2008

IV

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justisdepartementet i 2008 kan overskride løyvinga under

  1. kap. 5, post 01, tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3005, post 02

  2. kap. 6, post 01, tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3006, post 02

Til forsida