St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om avgift av kol som blir utført frå Svalbard for budsjetterminen 2008

V

For budsjetterminen 2008 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar:

  • 1,0 % av verdien for dei første 100 000 tonna,

  • 0,9 % av verdien for dei neste 200 000 tonna,

  • 0,8 % av verdien for dei neste 300 000 tonna,

  • 0,7 % av verdien for dei neste 400 000 tonna,

  • 0,6 % av verdien for dei neste 500 000 tonna,

  • 0,5 % av verdien for dei neste 600 000 tonna,

  • 0,4 % av verdien for dei neste 700 000 tonna,

  • 0,3 % av verdien for dei neste 800 000 tonna,

  • 0,2 % av verdien for dei neste 900 000 tonna.

  • 0,1 % av verdien for dei neste 1 000 000 tonna.

Til forsida