St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009
Utgiftskapitler: 700–761 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3700–3751, 5572 og 5631

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget