St.prp. nr. 1 (2008–2009)

For budsjettåret 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Utgiftskapittel: 800–868, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget