St.prp. nr. 1 (2008–2009)

For budsjettåret 2009 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet Utgiftskapittel: 1–2, 1500–1582, 2445 og 2470 Inntektskapittel: 4510–4581, 5445–5446, 5470 og 5607

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget