St.prp nr. 1 Tillegg nr. 10 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om etablering av Statens utleiebygg AS

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 — Om etablering av Statens utleiebygg AS

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget