St.prp nr. 1 Tillegg nr. 10 (1999-2000)

Om etablering av Statens utleiebygg AS

For budsjetterminen 2000 — Om etablering av Statens utleiebygg AS

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget