St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1T9 (1998-99)

Dekning av forsikringstilfelle knyttet til Kombinert lager/deponi for lavt og middels radioaktivt avfall i Himdalen (KLDRA Himdalen) m.m.

Kap 920

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1T9

(1998-99)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999

Dekning av forsikringstilfelle knyttet til Kombinert lager/deponi for lavt og middels radioaktivt avfall i Himdalen (KLDRA Himdalen) m.m.

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 5. november 1998, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget