St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (2002-2003)

Om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap og om Flytoget AS, BaneTele AS og Ryfylkepakken

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap og om Flytoget AS, BaneTele AS og Ryfylkepakken

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget