St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005)

Om konkurranseutsetting og omdanning av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet

For budsjetterminen 2005 — Om konkurranseutsetting og omdanning av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget