Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

3 Revidert kostnadsramme - Bygg for biologiske basalfag, Universitetet i Bergen, jf. kap. 261

For omtale av prosjektet Bygg for biologiske basalfag, se kap. 1580 post 31 i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2000-2001) for Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Til toppen
Til dokumentets forside