St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (1998-99)

Om endringer i Kulturdepartementets budsjettforslag for 1999 under enkelte kapitler

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 — Om endringer i Kulturdepartementets budsjettforslag for 1999 under enkelte kapitler

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget