St.prp. nr. 10 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til at Norge deltar i den femte kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD)

Om samtykke til at Norge deltar i den femte kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget