St.prp. nr. 12 (2003-2004)

Iverksetting av fase 3 i omstillingen av Forsvarets logistikkorganisasjon

Iverksetting av fase 3 i omstillingen av Forsvarets logistikkorganisasjon

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget